Programi / 01.09.2022. | 04:52

Kancelarija na planini

Novi prostor za remote rad u šumi na planini sa enterprise level infrastrukturom i komforom kvalitetnog smeštaja i vrhunske hrane. Coworking i coliving kompleks dizajniran u skladu sa potrebama timova i pojedincaca.

Pročitajte više →
Programi / 02.12.2021. | 04:21

Workation

Radite kada ste najproduktivniji. Iskoristite punu tehnološku i infrastrukturnu podršku u okruženju u kojem se radno vreme obogaćuje iskustvima koja inače pripadaju slobodnom vremenu, i to u cilju veće efikasnosti.

Pročitajte više →
Programi / 02.12.2021. | 04:21

Retreat

Iskoristite Maglian platformu za hibridni modela rada u velikom timu, uz mogućnost da svi članovi tima budu smešteni na jednom mestu u prirodi. U vreme popularizacije individualnog rada van kancelarije, Maglian nudi prostor i sadržaje za neposredan kontakt i direktnu razmenu u okviru jednog tima

Pročitajte više →
Programi / 02.12.2021. | 04:21

Upgrade

Najvažniji resurs kompanija nove generacije pohranjen je u iskustvu, uvidima, aktivnostima i interakcijama zaposlenih, a ne u bazama podataka. Uvećava se deljenjem, angažuje se kroz razmenu i primenu. Ako organizacija uči na ovaj način, znanje se brzo mobiliše i postaje otporno na fluktuaciju

Pročitajte više →
Programi / 02.12.2021. | 04:21

Connect

Efikasni timovi nastaju kroz zajednička iskustva

Pročitajte više →