Uslovi korišćenja Game Zone

Game zona Maglian Campusa sadrži sledeće usluge: xBox konzole, VR naočare, sto za stoni tenis i amaterski pikado.

Korišćenje usluga Game zone se naplaćuje u skladu sa važećim cenovnikom, osim u slučaju da je korišćenje neke od usluga obuhvaćeno u osnovnoj ceni aranžmana.

Ukoliko je usluga uključena u cenu aranžmana, obaveza gosta je da pri dolasku rezerviše termin korišćenja usluge. Kako bi svi gosti mogli da koriste usluge, fer korišćenje podrazumeva jedan jednočasovni termin na svaki dan boravka u objektu. Ako se prilikom dolaska ne izvrši rezervacija termina, Maglian Campus ne može garantovati realizaciju ponuđene usluge.

Korišćenjem usluge smatra se da su korisnici razumeli i prihvatili sledeća pravila:

Xbox konzole
1. Konzole Maglian Campusa mogu koristiti deca starosti od 8 do 15 godina.
2. Korišćenje konzole se naplaćuje po važećem cenovniku.
3. U jednom terminu, na jednoj konzoli može igrati jedan ili dva igrača.
4. Zaposleni na recepciji će predati korisniku džojstik i namestiti željenu igru (izbor između nekoliko preddefinisanih igara).
5. Strogo je zabranjeno ulaženje u nalog preko koga se igra i bilo kakvo menjaje podataka na nalogu.

VR naočare
1. VR naočare mogu koristiti stariji od 12 godina, koji potvrde da su fizički i psihički zdravi, da nisu na lekarskoj terapiji i da nisu pod uticajem alkohola ili psihoaktivnih supstanci. VR igrice se mogu igrati i u grupi.
2. Korisnik je dužan da se pre korišćenja samostalno upozna za svim rizicima i ograničenjima korišćenja
3. Korišćenje VR Naočara se naplaćuje po važećem cenovniku.
4. Ukoliko korisnik nema ranije iskustvo korišćenja VR naočara operater će mu održati osnovnu obuku koja ulazi u plaćeni termin.
5. Operater će predati korisniku kontroler i namestiti željenu igru (izbor između nekoliko preddefinisanih igara).
6. Strogo je zabranjeno ulaženje u nalog preko koga se igra i bilo kakvo menjaje podataka na nalogu.
7. Operater će biti prisutan sve vreme trajanja termina kako bi pružio punu podršku korisniku.

Stoni tenis
1. Stoni tenis mogu koristiti stariji od 10 godina.
2. Korišćenje stonog tenisa se naplaćuje po važećem cenovniku.
3. Zaposleni na recepciji će predati korisniku dva reketa i lopticu.


Pikado zabave radi (nije profesionalni)
1. Pikado mogu koristiti svi nezavisno od uzrasta


Opšti uslovi korišćenja Game zone

- Termin počinje i završava se u zakazanom vremenu, svako kašnjenje se odbija od vremena za igru.
- Korisnici će biti obavešteni o isteku termina 10 minuta pre, molimo Vas da poštujete ostale korisnike i da na vreme završite Vaš termin. Ukoliko je to moguće termin se može produžiti i korisniku će biti naplaćen novi termin u skladu sa cenovnikom.
- Maglian Campus može otkazati zakazane termine ili ograničiti korišćenje usluge ukoliko se utvrdi:
a. da je neko od prethodnih korisnika pokvario uređaj ili opremu i time onemogućio njeno korišćenje
b. se desio kvar na instalacijama i opremi
c. da je nestalo struje ili interneta
- U slučaju otkazivanja termina od strane Maglian Campusa iz prethodno navedenih razloga, a što se može tumačiti kao viša sila, mi ćemo Vas u najkraćem mogućem roku obavestiti o otkazivanju i pokušati da Vam obezbedimo drugi odgovarajući termin.
- Na žalost, iz razloga Više sile Vam ne možemo garantovati zamenski termin.
- Ukoliko greškom korisnika, nenamenskim korišćenjem ili na drugi način dođe do oštećenja opreme, uređaja, nameštaja, Maglian Campus ima pravo naplate štete od korisnika po tarifi dobavljača opreme i uređaja uključujući i izgubljenu dobit.
- Korisnik je dužan da odmah po nastanku nekog problema odmah upozori osoblje Maglian Campusa.
- Za sve situacije koje nisu definisane ovim pravilnikom osoblje Maglian Campusa ima pravo rešavanja i donošenja odluka na licu mesta.
- Za nepridržavanje pravila ponašanja, kršenja pravilnika ili drugih neregularnosti menadžer ima pravo da udalji gosta iz prostorija Game zone.
- Game zonu koristite na vlastitu odgovornost i u slučaju povreda ili nestanka stvari, kompanija  Maglian d.o.o. Beograd ne snosi nikakvu odgovornost i ne preuzima obavezu namirenja bilo kakvih potraživanja gostima po tom osnovu.
- Maglian Campus zadržava pravo izmena Uslova korišćenja bez prethodne najave i obaveštenja. Aktuelna verzija Pravilnika je uvek objavljena na sajtu www.maglian.com i mole se svi korisnici da pre rezervacije i korišćenja pažljivo prouče pravila korišćenja usluge.

Vuk Marković
Direktor
Maglian Campus