Informacije o plaćanju i isporuci

Politika reklamacija

Politika privatnosti i zastita podataka

I Uvod
Politika privatnosti pruža informacije o tome koje Vaše podatke o ličnosti Maglian kampus obrađuje, na koji način i u koje svrhe, kao i koja prava imate u vezi obrade vaših ličnih podataka.

Podaci o ličnosti su bilo koji podaci koje Vas identifikuju ili koji Vas mogu identifikovati, poput Vašeg imena i prezimena, dana rođenja, poštanske adrese, e-mail ili fizičke adrese, broja telefona, IP adrese, broja Vaše platne kartice ili bankovnog računa i slično.

II Informacije o obradi podataka o ličnosti
Maglian d.o.o. Beograd visoko ceni odnos koji ima sa svojim gostima i odgovorno je posvećen upravljanju informacijama o korisnicima. Velika pažnja je usmerena ka čuvanju ličnih informacija, u skladu sa postojećim zakonima o privatnosti i u skladu sa internim standardima i praksom.

Kada nam prosledite Vaše lične informacije, pristajete na praksu korišćenja informacija na način kako je to ovde opisano.

Podaci se prenose između kompanije Maglian d.o.o. Beograd i klijenta u elektronskom obliku, putem šifrovane internet veze, a potom čuvaju na infrastrukturi koja je zaštićena od neovlašćenog pristupa.

III Pravni osnov za prikupljanje i obradu podataka
Pravni osnov za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti predstavlja pristanak lica, koji se daje u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije.

IV Rukovalac podataka
Rukovalac obrade podataka o ličnosti je kompanija Maglian d.o.o. Beograd, tel: 060 36 52 472, imejl: office@maglian.com.

V Prikupljanje i obrada podataka o ličnosti
Zaštita Vaših ličnih podataka je za nas od posebne važnosti. Vaši lični podaci će se obrađivati samo u meri u kojoj je to dopušteno zakonom i koliko je potrebno za ispunjenje odgovarajuće svrhe uz datu saglasnost (kao što su na primer: registrovanje gostiju u kampusu i pred nadležnim organima, pružanje usluga, slanje informativnih materijala poput newsletter-a, sprovođenje SMS kampanja i slično).

Podaci o ličnosti koje prikupljamo i obrađujemo u svrhu ispunjenja naših zakonom propisanih obaveza, odnosno prijavljivanja gosta hotela nadležnim organima Republike Srbije:

ime i prezime;

datum rođenja;

mesto rođenja;

prebivalište: mesto, država, poštanski broj;

državljanstvo;

pol;

trajanje boravka u našem hotelu;

podaci o identifikacionom dokumentu (lična karta ili pasoš).

Gore navedene podatke obrađujemo kako bismo ispunili zakonsku obavezu da inostrane goste prijavimo nadležnim organima Republike Srbije.Podaci o ličnosti koje prikupljamo i obrađujemo u svrhu ispunjenja ugovornih obaveza prema Vama, odnosno kako bismo Vas registrovali u kampusu i pružili Vam usluge:

ime i prezime;

pol;

adresa;

podaci o identifikacionom dokumentu (lična karta ili pasoš);

e-mail adresa;

broj telefona;

broj kreditne kartice i podaci o plaćanju;

Vaše eventualne preferencije u vezi sa vrstom sobe, posebnih režima ishrane, dodatnih paketa i slično.

Gore navedene podatke obrađujemo na osnovu ugovora koji zaključujemo sa Vama, a u cilju pružanja i naplate naših usluga.Podaci o ličnosti koji se obrađuju kako bismo Vam pružili informacije o personalizovanim ponudama i uslugama Maglian kampusa, kao i u svrhu kontaktiranja za sprovođenje anketa:

ime i prezime;

državljanstvo;

adresa;

broj mobilnog telefona;

e-mail adresa.

Gore navedene podatke obrađujemo na osnovu našeg legitimnog interesa, kako bismo Vam ponudili konkretne usluge i pogodnosti. Navedene podatke koristimo za slanje e-mailova, SMS-ova i naših newsletter-a, kao i za anketiranje naših gostiju, a u cilju poboljšanja naše ponude i pružanja najbolje moguće usluge. U slučaju da ne želite da Vas obaveštavamo o našoj ponudi, uslugama i pogodnostima, u svakom trenutku možete uložiti prigovor na našu kontakt adresu, a mi ćemo prestati sa obradom Vaših ličnih podataka u ovu svrhu.

VI Podaci koje prikupljamo i obrađujemo u cilju promovisanja događaja u kampusu
Kompanija Maglian d.o.o. Beograd koristi pravo da fotografiše svoj kampus sa ili bez gostiju, kako bi takve fotografije objavljivala na svojoj web stranici u marketinške svrhe.

Ako se ne slažete s gore navedenim, možete podneti prigovor obradi i objavljivanju fotografija u bilo kojem trenutku na recepciji kampusa, ili putem mejla na office@maglian.com.

VII Podaci koje prikupljamo i obrađujemo u svrhu obezbeđenja sigurnosti osoba u našim hotelima
U svrhu obezbeđenja Vaše sigurnosti, videonadzor može biti postavljen na ulazu u objekte kampusa, na recepciji, kuhinjskim prostorijama, prostoru oko Zen centra, te oko prostorija za osoblje.

Video zapise čuvamo najviše do 30 dana.

VIII Sa kim delimo Vaše podatke o ličnosti?
Vaše lične podatke ne delimo sa trećim licima, osim u sledećim slučajevima:

kako bismo ispunili obaveze koje propisuje zakonon, poput sarađivanja sa nadležnim policijskim i

krivičnim organima;

kako bismo Vam omogućili pružanje usluga izvan hotelskog područja, na osnovu Vašeg zahteva (npr. organizovanje taxi prevoza, rezervacija restorana, zakazivanje obuka za jahanje i sl.);

kod hitnih slučajeva, u situaciji kada moramo da Vaše podatke prosledimo ovlašćenom

medicinskom osoblju da bismo zaštitili Vaše vitalne interese;

na osnovu Vašeg pristanka;

pružaocima usluge elektronske naplate.

IX Google Analytics i kolačići
Ovaj sajt koristi usluge Google Analytics servis za analizu podataka na web-u koje obezbeduju kompanije Google, Inc. ("Google"). Ove usluge nam pomažu da unapredimo Vaše iskustvo boravka na našem sajtu. Servisi uključuju korišćenje kolačića koji se čuvaju na Vašem računaru/uređaju i sadrže informacije o vašoj poseti našem sajtu kao što su: trajanje posete, posecene stranice, zemlja iz koje dolazite, tip pretraživača koje koristite, uređaj koji koristite itd...

Ukoliko želite da se informišete Više o uslugama Google Analytics, ukljucujuci i nacin kako da se odjavite sa servisa, posetite stranice https://www.google.com/analytics/ i https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Internet kolačić je mala datoteka koju Web stranica ili e-mail poruka šalje Vašem Internet čitaču, koji ga onda može sačuvati na Vašem hard disku. Oni omogućavaju čuvanje informacija o Vašim podešavanjima i sesijama i dozvoljava pristup veb stranicama bez ponovne personalizacije.

Veb čitač (browser) se može podesiti da ne prihvata Internet kolačiće. U tom slučaju ćete biti u mogućnosti da gledate naše veb stranice, ali nećete moći da kreirate korisnički nalog ili da napravite rezervaciju putem sajta. Korisnici mogu sprečiti čuvanje kolačića kroz kroz odgovarajuća podešavanja pretraživača.

Facebook i Google 
Koristimo reklamni potencijal Facebook-a (Piksela) koji se dodaje na stranice našeg sajta što nam omogućava slanje podataka o aktivnostima posetilaca na sajtu. Pomoću piksela, Facebook kreira posebnu publiku koja posećuje određene stranice ili skup stranica na kojima vrše konverzaciju. Ne prenosimo i ne objavljujemo licne podatke Facebook-u.

Pomoću Google Adwords remarketinga možemo kreirati prilagođenu publiku koja posećuje određenu stranicu ili skup stranica i/ili vrši konverzaciju na sajtu. Servis Google Adwords koristimo za prikazivanje reklamnih kampanja kroz specifične i relevantne oglase kreiranoj publici. Ne prenosimo i ne objavljujemo nikakve lične podatke naših posetilaca Google-u.

Na stranici https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated možete izvršiti podešanja reklamnih oglasa koje želite ili ne želite da vidite.

XI Trajanje obrade
Vaše lične podatke čuvamo samo u rokovima koji su propisani zakonom, ili onoliko koliko je neophodno da se ispuni svrha zbog kojih te podatke obrađujemo

XII Sigurnost podataka
Staramo se da Vaši podaci budu sigurni i zaštićeni. U skladu sa tim, implementirali smo odgovarajuće tehničke i organizacione mere kako bi osigurali Vaše lične podataka od slučajnog ili namernog manipulisanja, gubitka, uništenja, izmene i neovlašćenog otkrivanja.

XIII Vaša prava
U vezi sa obradom Vaših podataka, imate sledeća zakonom propisana prava:

a) Pravo na kopiju

Ukoliko želite da Vam dostavimo kopiju Vaših ličnih podataka koje obrađujemo, možete nam se obratiti sa zahtevom za dostavljanje takve kopije.

b) Pravo na pristup

Imate pravo da od nas zahtevate informacije o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti i imate pravo da pristupite tim podacima.

c) Pravo na ispravku

Imate pravo da nam se, ukoliko smatrate da su Vaši podaci o ličnosti koje obrađujemo netačni ili nepotpuni, obratite sa zahtevom za ispravku ili dopunu takvih podataka.

d) Pravo na brisanje i pravo na ograničenje obrade

Ukoliko želite da ograničite obradu Vaših ličnih podataka, odnosno želite da ih obrišemo i prestanemo sa obradom, možete nam se obratiti sa odgovarajućim zahtevom, a mi ćemo udovoljiti istom u skladu sa zakonom.

e) Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da od nas zahtevate da lične podatke koje ste nam dostavili od nas primite u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku, i pravo da ove podatke prenesete drugom rukovacu bez ometanja.

f) Pravo na prigovor

Ukoliko smatrate da je to opravdano, imate pravo da u svakom trenutku uložite prigovor na obradu ličnih podataka koja je potrebna radi ostvarenja naših legitimnih interesa, a mi ćemo, ukoliko postoje zakonski razlozi za to, korigovati takvu obradu.

Imate pravo prigovora na direktan marketing, odnosno promotivne mejlove i sms poruke koje Vam šaljemo, odnosno imate pravo prigovora na profilisanje u bilo kojem trenutku bez navođenja razloga za prigovor.

g) Pravo da opozovete pristanak

U slučajevima u kojima obrađujemo Vaše podatke na osnovu pristanka, možete povući Vaš pristanak u bilo koje doba, na osnovu čega ćemo prestati sa takvom obradom.

h) Pravo na pritužbu

Ako smatrate da obrađujemo Vaše podatke u suprotnosti sa zakonom, imate pravo da Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti podnesete pritužbu, u skladu sa zakonom.

10. Ostvarivanje Vaših prava

Kako biste ostvarili gore navedena prava, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-mail adrese: office@maglian.com.

U slučaju da ste nas kontkatirali da gore navedeno e-mail adresu radi ostvarenja nekog od Vaših prava i ukoliko Vas ne možemo identifikovati na osnovu podataka koje imamo, postoji mogućnost da ćemo morati da od Vas zahtevamo dodatne informacije, kako bismo, u skladu sa zakonom, udovoljili Vašem zahtevu.

XIV Izmene i dopune Politike privatnosti
Ukoliko odlučimo da izmenimo Politiku privatnosti, sve izmene ćemo postaviti ovde. U slučaju da nove izmene Politike privatnosti nalažu nove načine obrade Vaših podataka o ličnosti za koje je, u skladu sa zakonom, potreban Vaš pristanak, mi ćemo takav pristanak od Vas naknadno tražiti.